BMTF TAKSTMANN

Kjøpt katta i sekken?

Mange boligkjøpere opplever at de har kjøpt katta i sekken.

Boligen man kjøpte var kanskje perfekt da man kjøpte den. Ingen kjente feil og ingen kjente mangler. Det som er spesielt med eneboliger og da særlig trehus er at de beveger seg i mange år etter at de er bygd. Det er ikke unormalt, men alvorlige feil kan oppstå. Sprekker som ikke var der for ett år siden kan ha oppstått, loftet som virket tørt og luftig for bare ett eller to år siden kan ha blitt utett, og kjelleren som var helt fin når man kjøpte boligen har begynt å lukte eller har begynt å få misfarging på veggene.

Kjenner du deg igjen?

Det er mye som kan skje de første 5 årene etter at man har overtatt en bolig. Det spiller liten rolle om det er en ny bolig eller en eldre bolig. Det er sterkt anbefalt at boligen selges med en tilstandsrapport, og da gjerne en forsikring som dekker feil og mangler i fem år etter at boligen ble solgt.

I Byggmestrenes Takseringsforbund er det flere takstmenn som har spesialisert seg reklamasjoner for kjøper av bolig. På disse sidene finner du dyktige takstmenn som kan hjelpe deg å undersøke din bolig og eventuelt kvalitetssikre selgers tilstandsrapport.

Spør din takstmann om en Claim rapport.

Byggekyndig Takstmann

Byggekyndig takstmann

For bare 10 år siden var ikke en takstmann det samme som en fagmann. Det vil si; Det var ikke behov for at en takstmann skulle kunne noe annet enn det han/hun lærte på et 6 måneders kurs. Arbeidsoppgavene handlet i realiteten bare om å vurdere det man lærte på et 6 måneders kurs i taksering. Da snakker vi kun om takstmannen som vurderer en bolig før salg. Her er det blitt andre krav til kvalifikasjonene.

Ved skade

Ved skade er det fortsatt slik at man trenger ikke å være byggekyndig for å vurdere skade. Man trenger et 6 måneders kurs for å bli takstmann, forkunnskaper er enkelte steder generell studiekompetanse. I BMTF er det annerledes. Her er det krav til at man har yrkesfaglig bakgrunn før man kan begynne på kurs ved Mesterskolen. Det vil si en skadetakstmann fra BMTF er en person med solid og tung yrkeserfaring innen byggfaget.

Ved boligsalg

Før BMTF ble stiftet som forbund var det overhodet ingen krav til takstmann, uansett om man skulle bistå boligselgere, boligkjøpere, eiendomsmeglere eller advokater. Hvem som helst kunne kalle seg for takstmenn før den tid. Etter at BMTF kom inn i markedet merker man at flere aktører har endret seg. Det har skjedd en liten opprydding i markedet, men det er kun i BMTF du får en fagmanngaranti på takstmannen.

Når en bolig skifter eier og det foreligger en Eierskifterapport™, så kan man være ganske trygg på at takstmannen har gitt de rette opplysningene.